kurzy měn: USD - americký dolar 1USD =  0.92EUR,   23.83CZK
Zásilková služba   |    přihlásit   |   registrovat  |  kontakt

Menu schránky
status text
Schránka

Schránka je nedílnou součástí každého účtu u Zásilkové služby

Inteligentní poštovní schránka Zásilkové služby Vám nabízí fyzickou adresu v USA s online přístupem 24 hodin denně. Přes uživatelkou administraci máte neustále přehled o jejím obsahu, každá nová příchzí zásilka je Vám oznámena automatickým avízem na Vaši emailovou adresu, v avízu získáte informace o odesílteli, typu zásilky, hmotnost, u větších zásilek jejich rozměry a tracking uvedený na zásilce.

Obsah schránky či jeho část můžete sestavit do nové odchozí zásilky a tu nechat odeslat na libovolné místo na zeměkouli, kam Zásilková služba zasílá.


Adresa schránky
Adresa Vaší schránky u Zásilkové služby je

Jméno Příjmení
485 NW Cedar Street
#[cislo Vasi schranky]
Waldport, OR 97394

Používejte vždy pouze jméno pronájemce schránky.

Kontaktní telefon pro spediční účely je 541 406 0700


Velikost schránky a doba uložení zásilek
Do schránky lze zaslat libovolnou zásilku, která neodporuje zákonům USA nebo státu Oregon a smí být exportována mimo území USA (to, že je zboží ve volném prodeji v rámci USA ještě neznamená, že jej lze bez exportní licence vyvézt). Velikost schránky není omezena, ve schránce ověm nelze ukládat zásilky větší než 2 kubické metry a motorová vozidla. Tyto zásilky jsou předmětem speciální smlouvy o uložení/uskladnění.

Zásilky jsou rozděleny do čtyř kategorií.
  1. obálka malá - obálky do velikosti A5 a hmotnosti 1 lbs
  2. obálka velká - všechny velké obálky do hmotnosti 2 lbs, formátu A3 a tloušťky přes 2 palce
  3. balíček - všechny balíčky větší než obálka velká. U rozměrných zásilek, které mohou přesahovat limity z některých přepravních služeb je uvedeno označení rozměrná a její čisté rozměry.
  4. periodika - časopisy, noviny a bulletiny

Účet Standard
- zásilky v kategorii obálka malá, obálka velká a balíček/balík lze uložit ve schránce na dobu 30 dnů, předplacené časopisy a periodika na dobu 365 dnů

Účet Premium (pokud je účet předplacen)
umožňuje uložení zásilek v kategorii balíček/balík 60 dnů a zásilky v kategorii obálka malá, obálka velká a periodika mohou být uloženy po celou dobu předplacení schránky bez omezení.

Majitelé Zlatých účtů mohou balíčky uložit po dobu 90 dnů od doručení. Zásilky v kategorii obálka malá, obálka velká a periodika mohou být uloženy po celou dobu platnosti Zlatého účtu neomezeně.


Cena a úhrada pronájmu schránky
Pronájem schránky je již zahrnut v ceně správy jednotlivých účtů, u účtu Standard pronájem neplatíte, ale platíte poplatky za příchozí zásilky.

U účtu Premium platíte poplatek za správu účtu v uživatelské administraci. Úhrada se provádí na dobu minimálně 30 dnů. Při platbě na delší období získáte výrazné slevy.

Ceny správy Premium účtu:
1 měsíc ... 9.90 USD
6 měsíců ... 49 USD ($8.16 USD/měsíc)
12 měsíců ... 75 USD ($6.25 USD/měsíc)

Cena Zlatého účtu je 299 USD v akci 199 USD na celý rok splatná při zřízení Zlatého účtu.

Poznámka: dokážete si představit poštovní schránku pronajatou v ČR/SR s přístupem online 24 hodin denně a zákaznickou podporou pod 200 korun nebo 8 euro měsíčně? Nepředstavitelné ...

Platbu lze provést buďto ze zůstatku Vašeho účtu u Zásilkové služby nebo přímou platbou přes Paypal.


Expirace Premium účtu - co se stane se zásilkami
Na blížící expiraci účtu je každý pronajímatel schránky upozorněn několika emaily. V případě, že správa účtu nebyla uhrazena, je zamezeno další nakládání se zásilkami ve schránce dokud není dlužná částka uhrazena. V případě, že správa účtu není zaplacena po dobu delší než 6 měsíců, je obsah schránky zlikvidována včetně jejího obsahu, který je prodán v dobročinné aukci. Výtěžek je použit na úhradu dlužné částky za správu účtu.

V případě, že máte pochybnosti o správnosti údajů o expiraci Vašeho Premium účtu, obraťte se dotazem na zákaznickou podporu.


Zásilky, které překročí povolenou dobu uskladnění pro daný účet
V případě, že je zásilka, či zásilky ve Vaší schránce překročí dobu uskladnění, bude Vám účtován individuální poplatek za skladování každé zásilky v hodnotě 5 USD za každých započatých 30 dnů skladování.

Pokud je toto překročení zaviněno třetími stranami nebo chybou Zásilkové služby, poplatek za skladování není účtován.


Omezení - k čemu nelze schránku použít
Adresu schránky nelze použít jako adresu bydliště k vystavení libovolných platebních instrumentů.
Adresu schránky nesmíte používat jako adresu bydliště ve styku s úřady, nelze na ni žádat víza.

Do schránky nesmíte posílat žádné zásilky, které jsou v rozporu se zákony USA a státu Kalifornie, především se jedná o toxické látky, drogy a narkotika. Dále je zákaz posílání střelných zbraní, výbušnin, střelného prachu, třaskavin, nestabilních chemických látek, radioaktivních materiálů. Schránka nesmí být použita pro zasílání živých rostlin a živočichů, materiálů podléhajících rychlé zkáze a tělesných orgánů.


Přechod na neplacenou schránku - účet Standard
Pokud máte zřízen účet Premium a neplánujete schránku nějaký čas používat, nebo se Vám to při malém objemu zásilek prostě nevyplatí , můžete přejít na neplacený účet Standard. Změnu provedete buď přepnutím v nastavení Vašeho účtu v uživatelské administraci a nebo zasláním žádosti na zákaznickou podporu.

Pro změnu typu účtu musí být schránka prázdná.


 Zodpovězené dotazy na téma Schránka
© 2005-2024 Zásilková služba - Všechna práva vyhrazena O nás